Kreditvärdighet

Hur får jag reda på andras kreditvärdighet?

Genom att ta en kreditupplysning kan du få information om privatpersoners och företags kreditvärdighet.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet (även kallad scoring) är en ekonomisk beräkning som representerar hur väl ekonomi en person har. Kreditvärdighet används bland annat när du ansöker om ett lån. Handläggaren tar ett beslut utifrån din kreditvärdighet om du har möjlighet att låna pengar eller hur stort lån du kan få.

Vad är scoring?

Scoring är den uträknade kreditvärdigheten på en privatperson. Scoringen omfattas av en avancerad scoringmodell baserad på historik, trender, individens inkomst, bostadsförhållanden, betalningsanmärkningar och en mängd andra faktorer. Scoring är uppdelat från 1-10 där 1 är svag kreditvärdighet och 10 är mycket god kreditvärdighet.

Varför behöver jag veta någons kreditvärdighet?

Om ni säljer eller hyr ut något till en annan privatperson. Exempelvis ett hus, lägenhet, bil eller något dyrare objekt kan det vara bra att veta om personen har råd att betala. En kreditupplysning kan därför hjälpa till med en ekonomisk överblick utifrån personens kreditvärdighet.

En kreditupplysning visar även om personen har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Med en låg inkomst och höga skulder är sannolikheten liten att de har råd att betala en dyrare vara.

Vilken lag tillåter publicering av inkomstuppgifter?

Publicering av inkomstuppgifter är allmänna handlingar och faller under tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Denna princip kan endast frångås när det finns stöd för det i lag.